บทเรียนคอมพิวเตอร์
   
.กรุณาลงชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
   
ชื่อ-สกุล
E-mail
 
คลิก : ดูรายละเอียดจังหวัดกาฬสินธุ์
...ครับก็ขอแสดงความดีใจกับ
ท่านที่สอบครูผู้ช่วยได้แล้ว
นะครับ ครูกาฬสินธุ์คิดว่าทุกท่าน
คงจะสอบได้ด้วยความสามารถ
ของตนเองที่ได้อุตส่าพร่ำเพียร
เขียนอ่านมา และประสบการณ์ที่
ได้สะสมไว้ ครูกาฬสินธุ์ขอแสดงความดีใจกับท่านอีกครั้ง
"การเป็นครูนั้นเป็นไม่อยากครับ แต่การเป็นครูที่ดีนั้น
ต้องอาศัยความรู้ และที่สำคัญคือจิตวิญญาณ...."
     
     
 
 
 
     
     
     
     
 
พระพุทธสมเด็จชุ่มเย็น
.....พระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมือง
กาฬสินธุ์ ประดิษฐานอยู่ ณ เกาะ
กลางน้ำห้วยสังเคียบ ไว้สำหรับ
สัการะบูชากราบไว้ ของคนอำเภอ
สมเด็จและใกล้เคียงที่แวะเวียน
มาเที่ยวชมห้วยสังเคียบ
 
หลวงพ่อโพธิ์ทอง
.....หลวงพ่อโพธิ์ทองเป็นพระประจำ
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพระประธานประจำ
หมู่บ้านและวัดมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน
และสร้างวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง...
 
 
http://www.obec.go.th/studentzone
http://www.obec.go.th/teacherzone
http://www.obec.go.th/directorzone
http://www.nitesonline.net/
 
   
   
 

raw.....ขณะนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ การลงพระปรมาภิไธย และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป
......
พระราชบัญญัตินี้ จะมีผลกระทบกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โดยทั่วไป เพราะหากท่านทำให้เกิดการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจ) ก็อาจจะมีผลกับท่าน และที่สำคัญ คือผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่นหรือ กลุ่มพนักงาน/นักศึกษาในองค์กร ท่านมีหน้าที่หลายอย่าง ในฐานะ "ผู้ให้บริการ" ท่านควรทราบใน สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเมื่อ พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้บังคับ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:  http://www.etcommission.go.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  d
   
  d
***** โปรดใช้คำที่สุภาพ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับการโพสในเว็บบอร์ดนี้ *****
   
 

 

   
 
 
 
http://www.phitsanulok.ob.tc
    ให้พื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์ 10 M ไม่มีโฆษณา (http://www.yourname.th.gs)
 
http://www.orgfree.com
    ให้พื้นทฝากเว็บไซต์ ี่ 250 M ไม่มีโฆษณา (http://www.yourname.orgfree.com)
 
http://www.wagoo.com
    ให้พื้นทฝากเว็บไซต์ ี่ 199 M ไม่มีโฆษณา (http://username.wagoo.com )
 
 
 
 
 
 
 
Windows Server2000
Kenji@krookalasin
ตัวนับผู้เข้าชม Online
     
 

ค้นหา
:
  การค้นหาขั้นสูง
  การตั้งค่า
  เครื่องมือเกี่ยวกับภาษา
 
 

บอก WEB นี้ให้เพื่อน :

 

ครูกาฬสินธุ์ดอทเน็ต

Webmaster : Koonplan_Namo@hotmail.com ,Windows Server2000
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
Free Web Hosting