มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี (อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลำพู)
นครพนม (นครพนม,มุกดาหาร)
เลย (เลย,ขอนแก่น)
สกลนคร (สกลนคร)
กาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)
มหาสารคาม (มหาสารคาม)
ชัยภูมิ (ชัยภูมิ)
ร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
อุบลราชธานี (อุบลราชธานี,ยโสธร,อำนาจเจริญ)
นครราชสีมา (นครราชสีมา)
สุรินทร์ (สุรินทร์)
บุรีรัมย์ (บุรีรัมย์)
ศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ)

 
   

ครูกาฬสินธุ์ดอทคอม

Webmaster : Koonplan_Namo@hotmail.com ,Windows Server2000
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
Free Web Hosting