ประวัติส่วนตัว
   
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย ( ก.ค.ศ)
2.หนังสือให้ประกาศสอบจาก สพฐ
3.เขตพื้นทการศึกษาที่ประกาศสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2550 และคลิกตรงนี้ดู  
4. เฉพาะหลักสูตรสอบแข่งขัน
5.ใบอนุญาตผู้บังคับบัญชาไปสมัครสอบ(กรณีข้าราชการ พนักงานของรัฐ ท้องถิ่น) word
6. การขอใบประกอบวิชาชีพครู
7. ตรวจสอบรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเป็นครูได
8. ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเป็นครูได
9. ข่าวสอบบรรจุเว็บอื่นๆ
เว็บครูไทย ครูน้อต(krunot.th.gs)  ุครูเทศบาล ครูท้องถิ่น บอร์ดสอบครู50
13
เขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มวิชาเอก
(เฉพาะวุฒิ)
จำนวน
(ตำแหน่ง)
93
ประกาศสอบ
ติดต่อสถานที่พัก

  ประกาศผล

ภาค ก

  ประกาศขึ้นบัญชี
1.คณิตศาสตร์
2.คอมพิวเตอร์
3.วิทยาศาสนตร์
4.ภาษาไทย
5.ภาษาอังกฤษ
6.สังคมศึกษา
7.การประถม
8.ปฐมวัย
1
1
1
1
1
1
1
1

ที่พักในจังหวัดสระแก้ว
ที่พักในจังหวัดสระแก้ว
ที่พักในจังหวัดสระแก้ว

 

1. ภาษาไทย
2. อังกฤษ
3. คณิตศาสตร์
4. คอมพิวเตอร์
5. พลศึกษ

6. จีน
1
1
1
1
1
1
ที่พักในจังหวัดนราธิวาส
ที่พักในจังหวัดนราธิวาส
ที่พักในจังหวัดนราธิวาส
1. ภาษาไทย
2. อังกฤษ
3. คณิตศาสตร์
4. คอมพิวเตอร์
5. วิทยาศาสตร์

6. สังคม
7.ปฐมวัย
8.พลศึกษา
9.นาฏศิลป์
10.ดนตรี
11.ศิลป
12.เทคโนโลยีการศึกษา
13.บรรณารักษ์
14.ฝรั่งเศส
4
2
2
3
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ที่พักในจังหวัดภูเก็ต
ที่พักในจังหวัดภูเก็ต
ที่พักในจังหวัดภูเก็ต
ที่พักในจังหวัดภูเก็ต
1. กลุ่มภาษาไทย
2.กลุ่มคณิตศาสตร์
3.กลุ่มพลศึกษา
4. กลุ่มปฐมวัย
1
2
1
1
ที่พักในจังหวัดลพบุรี
ที่พักในจังหวัดลพบุรี
ที่พักในจังหวัดลพบุรี
1. ภาษาอังกฤษ
2.พลศึกษา
3.อุตสาหกรรมศิลป์
4. คหกรรม
5. บรรณารักษ์
1
1
1
1
1
ที่พักในจังหวัดอุทัยธานี
ที่พักในจังหวัดอุทัยธาน
ที่พักในจังหวัดอุทัยธานี
1.ประถมศึกษา
2.วิทยาศาสตร์
3.ภาษาอังกฤษ
4.สังคมศึกษา

1
1
1
1
ที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.คอมพิวเตอร์
4.พลศึกษา
1
1
1
1
ที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.ภาษาไทย
2.ภาษาอังกฤษ
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์
5.คอมพิวเตอร์
6.ประถมศึกษา
1
1
1
1
1
1
ที่พักในเขตไกล้เคียง
ที่พักจังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักอ.ประโคนชัย
1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2.กลุ่มคอมพิวเตอร์
3.กลุมนาฎศิลป์
4.กลุ่มดนตรี
5.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
6.กลุ่มปฐมวัย
7.กลุ่มพลศึกษา
8.กลุ่มประถมศึกษา
9. กลุ่มภาษาไทย
10. กลุมภาษาอังกฤษ
11.กลุมศิลป
12.กลุ่มสังคมศึกษา
13.กลุมอุตสาหกรรมศิลป์
14.กลุ่มจิตวิทยา
15.กลุ่มเกษตร
16.กลุ่มคหกรรม
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
ที่พักในเขตและไกล้เคียง
ที่พักในจังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักในอำเภอนางรอง
1.ประถมศึกษา
1
ที่พักในจังหวัดสกลนคร
ที่พักในจังหวัดสกลนคร
ที่พักในจังหวัดสกลนคร
1.ภาษาไทย
2.ภาษาอังกฤษ
3.คณิตศาสตร์
4.คอมพิวเตอร์
1
1
1
1
ที่พักในจังหวัดหนองคาย
ที่พักในจังหวัดหนองคาย
ที่พักในจังหวัดหนองคาย
1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3.กลุ่มวิชาอังกฤษ
4.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
5.กลุ่มวิชาภาษาไทย
6.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
7.กลุ่มวิชาประถมศึกษา
8.กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
9.กลุ่มวิชา ดนตรี
10.กลุ่มวิชาพลศึกษา
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
ที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี
1.สาขาวิชาดนตรีศึกษา
1
ที่พักในจังหวัดน่าน
ที่พักในจังหวัดน่าน
ที่พักในจังหวัดน่าน

ครูกาฬสินธุ์ดอทคอม

Webmaster : Koonplan_Namo@hotmail.com ,Windows Server2000
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
Free Web Hosting